دریافت کارت ورود به جلسه الکترونیکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

داوطلب گرامی ! کد رهگیری پرداخت بر روی کارت ورود به جلسه درج شده است

درصورتی که کارت ورود به جلسه شما فاقد کد رهگیری پرداخت باشد ،لطفا نسبت به دریافت دوباره کارت ورود به جلسه اقدام کنید