شوشتر - چهارراه رجایی ضلع غربی -بیمارستان و زایشگاه الهادی - دانشکده علوم پزشکی شوشتر

استخدام شرکتی سرایدارنگهبان معاونت بهداشت

استخدام شرکتی سرایدارنگهبان معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکي خدمات بهداشتی درمانی شوشتر در نظر دارد جهت تامین نیروی سرایدار نگهبان ”مراکز بهداشتی درمانی عرب حسن ، زویه سفلی یک" از بین افراد بومی همان محل که دارای شرایط احراز مندرج در این آگهی می باشند، از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه ، بصورت شرکتی بکار گیری نمايد.

آگهی پذیرش و استخدام بهورز اردیبهشت 1400

آگهی پذیرش و استخدام بهورز اردیبهشت 1400 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد ماده یک دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد تعداد 4 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان تخصصی، عمومی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز به صورت قراردادی در محل های تعیین شده جذب نماید.

خوش آمدید

تنها مرجع رسمی انتشار و اطلاعیه‌های مربوط به استخدام در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر، این وبسایت می باشد؛ در صورت وجود برنامه جدید برای استخدام، امکان تکمیل فرم‌های مربوطه صرفاً از طریق همین وبسایت فراهم خواهد بود. لطفاً از پرکردن هرگونه فرم استخدام به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر در دیگر سایت‌ها خودداری کنید.

لیست خبرها

چاپ فرم تکمیل شده ثبت نام

کاربر گرامی

جهت نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox استفاده نمایید